Uppdatering av hemsidan


Vi håller på att bygga om Margaretas hemsida vilket kommer att ta några daga i anspråk.
Under ombyggnadstiden kan vissa sidor se konstiga ut beroende på att vi arbetar med dem och de ändrar karaktär efter hand vi möblerar om dem. Dock kommer alt att vara OK när bygget är klart – Vänligen ha överseende med detta. 

M v h

Tomas Montelius • webmaster / tomas@montelius.net